Welkom by

ANNLIN GEREFORMEERDE KERK

Geroep tot 'n lewende geloof in God-Drie-Enig waar almal hul gawes tot Sy eer gebruik
82 Braam Pretorius Straat, Sinoville, Pretoria
Dienstye: Sondae 9:00 en 18:30

DIENSGROEPE

Wie Is Ons…

Ons wil die mense in ons omgewing en verder, aan Jesus en aan mekaar verbind om God se missie op aarde in opdrag van Jesus voort te sit. Dit doen ons vanuit ‘n eensgesinde gemeente en verskeie bedieninge wat die basis vorm vir verhoudingsgroepe. Die mense wat bereik word, word ontwikkel en toegerus tot verantwoordelike, produktiewe Christene vir hul bedieninge in die kerk en die wêreld tot die eer van God. Ons doen dit omdat ons gedring word deur die liefde van God. Ons gaan dit nie hierby laat nie, al kos dit ook wat!

PITKOS

Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees…

Psalm 103:1-3

Bly op datum

Die Kerkkantoor sal u kontak as u enige vrae het of verdere inligting soek.

RSS Luister na Kerkdienste