Welkom by

 

GEREFORMEERDE KERK

PRETORIA-ANNLIN

 H/v Braam Pretoriusstraat en Kaneelbaslaan, Wonderboom, Pretoria
 
 

 

Welkom by

 

GEREFORMEERDE KERK
PRETORIA-ANNLIN
 H/v Braam Pretoriusstraat en Kaneelbaslaan, Wonderboom, Pretoria
 
 

Wie Is Ons…

Ons wil die mense in ons omgewing en verder, aan Jesus en aan mekaar verbind om God se missie op aarde in opdrag van Jesus voort te sit. Dit doen ons vanuit ‘n eensgesinde gemeente en verskeie bedieninge wat die basis vorm vir verhoudingsgroepe. Die mense wat bereik word, word ontwikkel en toegerus tot verantwoordelike, produktiewe Christene vir hul bedieninge in die kerk en die wêreld tot die eer van God. Ons doen dit omdat ons gedring word deur die liefde van God.

As kerk van Christus eer ons ons God en bedien ons mekaar met sy Woord en reik ook uit na buite. Benewens die kerklike ampte, speel diensgroepe ook ‘n belangrike rol om ons roeping as bruidsgemeente van Christus uit te leef.

Wie Is Ons…

Ons wil die mense in ons omgewing en verder, aan Jesus en aan mekaar verbind om God se missie op aarde in opdrag van Jesus voort te sit. Dit doen ons vanuit ‘n eensgesinde gemeente en verskeie bedieninge wat die basis vorm vir verhoudingsgroepe. Die mense wat bereik word, word ontwikkel en toegerus tot verantwoordelike, produktiewe Christene vir hul bedieninge in die kerk en die wêreld tot die eer van God. Ons doen dit omdat ons gedring word deur die liefde van God.

As kerk van Christus eer ons ons God en bedien ons mekaar met sy Woord en reik ook uit na buite. Benewens die kerklike ampte, speel diensgroepe ook ‘n belangrike rol om ons roeping as bruidsgemeente van Christus uit te leef.

Pitkos

Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees…

Psalm 103:1-3

Pitkos

Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees…

Psalm 103:1-3

DIENSGROEPE

Bybelstudie Huisgroepe

Elke Maandagaand om 18:30.
Kontak Danie Pelser om deel te word van hierdie groep.

 

Katkisasie

Katkisasieleerkragte 2024

Kliek op prentjie vir die indeling van die katkisasieklasse

 

RSS Luister na Kerkdienste

Preek Samevattings

Kliek op skakel vir preke

Kleuterdeel-
name

kinderwerkkaarte

Kliek op rooi skakel vir Kinderwerkkaarte

Beskerming van Persoonlike Inligting

Kursus vir Kategete

Kursus vir Kategete

Kliek op skakel vir video