GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

 

Ek wil weet

?

Het jy ‘n kwelvraag?

Is daar dalk ‘n skrifgedeelte wat jy nie mooi verstaan nie en waaroor jy meer duidelikheid verlang? Of het jy moontlik ‘n vraag oor ‘n probleem wat jy ondervind? Hier is ‘n geleentheid om jou vraag te stel. Jou vraag sal dan na ons predikante verwys word en hulle sal jou probeer antwoord. Jy kan kies of jy jou vraag en antwoord privaat wil hou en of jy dit wil deel sodat dit ook vir ander tot voordeel kan wees. As jy kies om die vraag en antwoord te deel, sal dit op hierdie webbladsy geplaas word sodat ander dit ook kan lees.

Ons verneem graag van jou as jy ‘n vraag wil stel.

Kwelvraag

Danie vra: Jesus sê in Johannes 12 vers 48 tot 50 (1953 Vertaling):  48 Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. 49 Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ’n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek.  50 En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek — net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek.

Wat was Jesus se woorde waarna  vers 48 verwys? en wat is die gebod waarna vers 49 verwys?

Ds Attie Venter antwoord: 1. Die woorde waarna Jesus verwys sal die direk voorafgaande woorde wees wat Hy tot hulle gerig het naamlik vers 44-47. In vers 44 staan daar Jesus het dit uitgeroep. Hy wou dus dat almal dit kan hoor. Maar dan sal dit natuurlik ook alles insluit wat hulle Hom al ooit hoor sê het want al sy Woorde is altyd relevant want dit is die Blye Boodskap. 

2. Wat die gebruik van die woord “gebod” betref. Dit is verseker nie ’n nuwe of geheimsinnige gebod nie, want die Skrif is openbaring en nie verdoeseling nie.  Die Gees wil bekend maak en nie verberg nie.  Ek sou dit verklaar dat dit nie dui op nog iets wat Jesus moes sê in byvoeging tot sy woorde in vers 48 nie, maar dat dit eerder die gesag van sy woorde aandui.  Sy Vader het aan Hom woorde gegee om oor te dra en Hy mag daarvan nie afwyk nie. Die Vader het dus nie voorstelle aan Jesus gemaak oor hoe Hy dit kan benader nie, maar dit is soos ’n gebod. Reguit en op die man af en spesifiek.  (Vergelyk Deuteronomium 18: 18)  Vir die hoorders is dit woorde wat opwek tot bekering, vir die Boodskapper is dit ’n opdrag.