Evangelisasie

Die missie van die evangelisasiekommissie is om gestalte te gee aan die Gemeente van Jesus Christus te Annlin se roeping om die woord van God te verkondig en dissipels vir Hom te maak, sodat God se geroepe kinders uit alle taal en kultuurgroepe ’n geestelike tuiste in die Kerk van Christus kan vind en toegerus mag word om volhoubaar en selfstandig kerk vir God te kan wees.

Dié missie is gemotiveer deur Christus se opdrag aan Sy Kerk “Gaan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”  (Matt 28:19).

Vertakkings van Evangelisasie

Eie Omgewing

 

Evangelisasie in Eie Omgewing

Omliggende Gebiede

 

Evangelisasie in Omliggende Gebiede

Buitelands

 

Buitelandse Evangelisasie

Bybelverspreiding

 

Bybelversprei-ding

Evangelisasiekommissie

Die Evangelisasiekommissie koördineer alle evangelisasie aktiwiteite van die Pretoria-Annlin gemeente.

Evangelisasie aksies word slegs gefinansier deur skenkings en fondsinsamelingsprojekte.

Wil jy graag bydra tot Evangelisasie?

Ons het vanjaar 7 spesiale projekte waarvoor fondse benodig word. Hulle is:

  1. Jeugkamp vir Annlin se jeug saam met nie-lidmate – R12 000
  2. Studiehulp aan geïdentifiseerde potensiële evangeliste – R 7 000
  3. Uitreike na Mosambiek en Angola – R90 000
  4. Sendingreise van Pastor F. Alfredo na die Noorde van Mosambiek – R16 000
  5. Aankoop en uitdeel van bybels: In SA en buiteland – R19 000
  6. Drukwerk van evangelisasie literatuur en kursusmateriaal – R20 000
  7. Oudio bybels vir swaksiendes en ongeletterdes – R10 000

Ons wil baie graag van jou hoor. Vul asb die vorm in en ons sal so gou as moontlik terugkom na jou toe via jou epos .

Ons wil baie graag van jou hoor. Vul asb die vorm in en ons sal so gou as moontlik terugkom na jou toe via jou epos .

11 + 13 =

Vordering met Fondsinsamelings vir Evangelisasieprojekte