Evangelisasie Omliggende Gebiede

Missie

Dit is ons Missie om gestalte te gee aan die Gemeente van Jesus Christus te Annlin se roeping om die woord van God te verkondig en dissipels vir Hom te maak (Mat 28: 19 & 20), sodat God se geroepe kinders uit alle taal en kultuurgroepe ‘n geestelike tuiste in die Kerk van Christus kan vind en toegerus mag word om volhoubaar en selfstandig kerk vir God te kan wees.

Die teikengebied is gemeenskappe Noord-Wes van Pretoria, buite die geografiese gebied van die Pretoria-Annlin gemeente.

 

Trans-Magalies Sendingaksie

Die Trans-Magalies Sendingaksie is ’n groep lidmate van die Gereformeerde Kerke van Pretoria-Annlin, Magalieskruin, Mmakau en Ga-Rankuwa. Hierdie groep kom kwartaaliks bymekaar en bespreek en beplan dan die evangelisasie moontlikhede in die Mmakau, Ga-Rankuwa en Soshanguwe gebiede.

Gereformeerde Kerk Mmakau

Die Gereformeerde Kerk Mmakau het in 2006 afgestig van die Gereformeerde Kerk Ga-Rankuwa. Aanvanklik is die gemeente bedien deur die predikante van die Gereformeerde Kerke van  Pretoria-Annlin, Pretoria-Magalieskruin en Pretoria-Noord. Dr Amos Sekhaulelo was die eerste voltydse predikant van die gemeente sedert 2008 en bedien tans nog steeds die gemeente.

Sedert afstigting ondersteun Gereformeerde Kerke Pretoria-Annlin en –Magalieskruin die gemeente met ’n bydrae tot die gemeente se sustentasie, voedselvoorsiening aan die armes, opleiding van evangeliste, en toerustingskursusse.

Dr en mev Amos Sekhaulelo

Kinders van die Kgatelopele Christelike Creche

Kgatelopele Christelike Créche

Die Kgatelopele Christian Creche word vanaf die kerkterrein te Mmakau bedryf en ontvang finansiële ondersteuning van die diakonie en gemeentelede van die Annlin gemeente. Die creche beywer hom om die lig van Jesus Christus in die harte van die gemeenskap en spesifiek die kinders van Mmakau in te dra. Die creche versorg daagliks ongeveer 60 voorskoolse kinders.

Gereformeerde Kerk Ga-Rankuwa

 Die Gereformeerde Kerk in Ga-Rankuwa vorm nie meer deel van die GKSA nie en het hulle aangesluit by die Soutpansberg Sinode. Die Evangelisasiekommissie het hulle nogtans daartoe verbind om die gemeente te ondersteun met toerustingskursusse, evangelisasie strategië en met kerkbou in die nuwe wyk van Gebied 23 – 25 van Ga-Rankuwa. Grond vir die oprigting van ’n kerkgebou in hierdie enorme woonbuurt met HOP huise kon nog nie bekom word nie.