GK Pretoria-Annlin

                                   Gebedsgroep

             

                        GK Pretoria-Annlin

 

                            Gebedsbediening

Gebed is een van die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is. Hierdeur beoefen jy ‘n intieme wandel met die Here en lê die grondslag vir sukses in geestelike aktiwiteite. Dit plaas jou ook op oorwinningsgrond in die stryd teen die bose, omdat jy jouself in die geloof aan die beskerming en sorg van die Groot Oorwinnaar, Jesus Christus, toevertrou.

‘n Gemeente wat bid, is ‘n gemeente wat afhanklik bly van God. So ‘n gemeente is een wat haar plek ken in God se koninkryk en nooit dink dit gaan oor haar prestasies en diensbaarheid nie. Dit gaan oor God en Sy koninkryk om daardeur Sy Naam te verheerlik op aarde.  Mag gebed ons eerste prioriteit word as dit nie reeds is nie. 

 

Visie

Gebedsgroepe wat die gemeente en sy aktiwiteite dra in die gebed en wat uiteindelik sal groei sodat elke lidmaat sal deelneem aan voorbidding.

 

Missie

Om op gereëlde basis as gebedsgroepe byeen te kom om voorbidding te doen vir ‘n verskeidenheid persone en sake binne en buite die gemeente en om spesiale gebedsversoeke as groepslede onder mekaar te deel en daarvoor te bid. Verder om die gemeente toe te rus om saam te bid en hulle bewus te maak van die belangrikheid van gebed.

Tipiese sake waarvoor voorbidding gedoen word

Daar word onder andere voorbidding gedoen vir:

 • Predikante en hul woordverkondiging en ander ampswerk deur ouderlinge en diakens
 • Siek lidmate en lidmate wat treur oor die dood van hul geliefdes
 • Geestelike groei en liefde onder die lidmate
 • Alle kerklike aktiwiteite en projekte
 • Ander gemeentes bv die Grace Reformed Church, Mmakau Gereformeerde Kerk en kerke in ander lande wat deur uitreikwerk bedien word.
 • Die gemeenskap, ons land en Regering
 • Knellende probleme in ons land, bv rampe, jeug en verslawing, korrupsie, armoede, versorging van bejaardes, ens.
 • Wêreldgebeure. Hier word die diensgroep grootliks gelei deur die gebedsversoeke in die Jerigo Mure gebedsgids.

Tipiese sake waarvoor voorbidding gedoen word

Daar word onder andere voorbidding gedoen vir:

 • Predikante en hul woordverkondiging en ander ampswerk deur ouderlinge en diakens
 • Siek lidmate en lidmate wat treur oor die dood van hul geliefdes
 • Geestelike groei en liefde onder die lidmate
 • Alle kerklike aktiwiteite en projekte
 • Ander gemeentes bv die Grace Reformed Church, Mmakau Gereformeerde Kerk en kerke in ander lande wat deur uitreikwerk bedien word.
 • Die gemeenskap, ons land en Regering
 • Knellende probleme in ons land, bv rampe, jeug en verslawing, korrupsie, armoede, versorging van bejaardes, ens.
 • Wêreldgebeure. Hier word die diensgroep grootliks gelei deur die gebedsversoeke in die Jerigo Mure gebedsgids.

Hoe daar te werk gegaan word

 • Voorbidding word op Sondae voor die oggend eredienste gedoen.
 • Gebedsversoeke word ontvang vir voorbidding. Elke versoek word dan per Whatsapp of per epos deurgestuur na al die lede van die gebedsgroepe. 
 • Die Jericho Mure gebedsgids wat ‘n internasionale inisiatief is, word weekliks na al die lede van die gebedsgroepe uitgestuur en ons bid saam met hulle.
 • Spesiale gebedsgeleenthede kan geskep word.
 • Daar word gepoog om ‘n “Gebedskild” vir die leraars en hul gesinne daar te stel. Leraars kan lede van die gebedsgroepe wat hulle in vertroue wil neem vir hulle vir persoonlike behoeftes nader om voorbidding te doen.

Hoe daar te werk gegaan word

 • Voorbidding word op Sondae voor die oggend eredienste gedoen.
 • Gebedsversoeke word ontvang vir voorbidding. Elke versoek word dan per Whatsapp of per epos deurgestuur na al die lede van die gebedsgroepe. 
 • Die Jericho Mure gebedsgids wat ‘n internasionale inisiatief is, word weekliks na al die lede van die gebedsgroepe uitgestuur en ons bid saam met hulle.
 • Spesiale gebedsgeleenthede kan geskep word.
 • Daar word gepoog om ‘n “Gebedskild” vir die leraars en hul gesinne daar te stel. Leraars kan lede van die gebedsgroepe wat hulle in vertroue wil neem vir hulle vir persoonlike behoeftes nader om voorbidding te doen.

Toekomstige doelwitte

 • Dat die gemeente opgebou en toegerus sal word tot “`n Huis van Gebed “.
 • Dat elke lidmaat op een of ander tyd betrek sal word om saam met ander lidmate aan gebed  deel te neem.
 • Dat gebed die hoofvereiste sal bly/wees van elke diensgroep, kommissie en/of saak van elke bediening en in die hele gemeente.
 • Dat elke lidmaat die nodige gebedstoerusting sal ontvang om bidvaardig te wees.

Toekomstige doelwitte

 • Dat die gemeente opgebou en toegerus sal word tot “`n Huis van Gebed “.
 • Dat elke lidmaat op een of ander tyd betrek sal word om saam met ander lidmate aan gebed  deel te neem.
 • Dat gebed die hoofvereiste sal bly/wees van elke diensgroep, kommissie en/of saak van elke bediening en in die hele gemeente.
 • Dat elke lidmaat die nodige gebedstoerusting sal ontvang om bidvaardig te wees.

Wil jy graag betrokke raak by die Gebedsbediening?

Die diensgroep bestaan tans uit  +10 persone, maar ons sou graag groter betrokkenheid wou sien. Dit was reeds moontlik om meer as een enkele gebedsgroep te vorm en die lede word tans roteer tussen die groepe op ‘n weeklikse basis. As jy dus by die diensgroep wil aansluit, vul asb die eposvormpie in by “Kontakbesonderhede” en verskaf jou naam en telefoon nommer en ons sal na jou toe terugkom.

Wil jy graag betrokke raak by die Gebedsbediening?

Die diensgroep bestaan tans uit  +10 persone, maar ons sou graag groter betrokkenheid wou sien. Dit was reeds moontlik om meer as een enkele gebedsgroep te vorm en die lede word tans roteer tussen die groepe op ‘n weeklikse basis. As jy dus by die diensgroep wil aansluit, vul asb die eposvormpie in by “Kontakbesonderhede” en verskaf jou naam en telefoon nommer en ons sal na jou toe terugkom.

Het jy ‘n gebedsversoek?

Ons hanteer graag gebedsversoeke. As jy so ‘n versoek het, vul gerus die eposvormpie hieronder in.

As jou gebedsversoek van ‘n vertroulike aard is, dui dan asb so aan op die vormpie. Die epos gaan direk na die sameroepster van die Gebedsbedieningsdiensgroep, suster Carina Pyper en sy sal dan die versoek met die nodige diskressie hanteer en die Gebedsgroep wys op die vertroulikheid daarvan. Neem asb vrymoedigheid.

 

 

 

Het jy ‘n gebedsversoek?

Ons hanteer graag gebedsversoeke. As jy so ‘n versoek het, vul gerus die eposvormpie hieronder in.

As jou gebedsversoek van ‘n vertroulike aard is, dui dan asb so aan op die vormpie. Die epos gaan direk na die sameroepster van die Gebedsbedieningsdiensgroep, suster Carina Pyper en sy sal dan die versoek met die nodige diskressie hanteer en die Gebedsgroep wys op die vertroulikheid daarvan. Neem asb vrymoedigheid.

 

 

8 + 2 =