GEREFORMEERDE KERK

PRETORIA-ANNLIN

 

 

 
 
 

GEREFORMEERDE KERK

PRETORIA-ANNLIN

 

Hospitaalbesoeke

 
 

Ons roeping

Hierdie diensgroep se roeping is om pasiënte wat in Montanahospitaal opgeneem word te bemoedig deur die liefde van Jesus vir sy kinders aan hulle te verkondig. In die uitvoering van hierdie roeping is sensitiwiteit nodig vir elke pasiënt se behoefte. Daarom word daar eers ’n kort gesprek gevoer met die persoon sodat die erns van die situasie vasgestel kan word. Almal  wat dit graag wil hê ontvang ’n  voubiljet met ’n bemoedigende boodskap uit die Bybel .  Hierdie boodskap wissel van bemoediging vir minder ernstige tot baie ernstige siektes.

 

Voorbeelde van die voubiljette wat uitgedeel word

In meeste gevalle vertoef ons slegs ’n kort rukkie by elke bed, maar elke week is daar enkele persone wat ’n groot behoefte uitspreek om ’n langer geestelike gesprek te hê en wat ook vra dat ons vir hulle moet bid.

Hierdie dienswerk beteken nie net baie vir die persone wat besoek ontvang nie, maar is geestelik ook vir die diensgroeplede ’n versterking.   Meeste van die pasiënte in die hospitaal is reeds gelowig, maar soms ontmoet ons tog iemand wat die Here nie regtig ken nie, maar omdat hulle siek is, is hulle ontvanklik vir hierdie boodskap van verlossing.  Ons saai net die saad.  Die uitkoms daarvan is in die Here se hande.

Die diensgroep het die afgelope jare gekrimp a.g.v. ernstige siekte en verandering van persoonlike omstandighede van sommige diensgroeplede.  Voorheen het ons  op rotasiebasis elke drie weke ’n beurt gehad, maar tans moet die oorblywende lede elke week gaan.  Dit is nie altyd moontlik nie, met die gevolg dat daar soms ’n week  oorgeslaan word.  Ons sou graag weer die groep wil vergroot  sodat ons die werk kan verdeel soos voorheen.

Enige een wat geroepe voel om betrokke te raak by hierdie diensgroep kan die blad met kontakbesonderhede  besoek.