GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

 

Tweedehandse goedere verkopings

GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

 

Tweedehandse goedere verkopings

Ons roeping

Die verkopings van tweedehandse goedere bied ‘n geleentheid om uit te reik na hoofsaaklik werknemers in die omliggende gebied van die kerk. Dit is ‘n geleentheid waar die liefde van Jesus ten toon gestel word deur tweedehandse goedere en nuwe bybels teen weggee pryse te verkoop. Tegelykertyd kan gesprekke oor God gevoer word met persone wat daarvoor ontvanklik sou wees.

Die Tweedehandse Goedere Verkopings is derhalwe ‘n onderafdeling van Evangelisasie in Eie Omgewing asook van Bybelverspreiding.

Doelwitte

Natuurlik is een van die doelwitte van die tweedehandse verkopings om fondse in te samel, maar dit behoort nie die primêre doelwit te wees nie. Die gemeentelede skenk items soos tweedehandse klere, kombuisware, beddegoed, ens. en deur dit te verkoop word fondse ingesamel. Hierdie fondse word direk teruggeploeg in evangelisasieprojekte. Die volgende doelwitte word nagestreef met die verkopings.

  1. Om die evangelie uit te dra aan die werkersgemeenskap in die omgewing van die kerk.
  2. Om bybels te versprei.
  3. Om die werkersgemeenskap, wat nie nuwe goedere kan bekostig nie, te help om bruikbare goedere teen billike pryse te bekom.
  4. Om fondse in te samel vir Evangelisasie.
  5. Om klerasie te verskaf aan behoeftige instansies, bv Mirtehof Bejaardetehuis, Eljada en Gereformeerde Kerklidmate van Mmakau.

Ons werkswyse

Die diensgroep bestaan uit ongeveer 12 lidmate en verkope word aan die einde van elke maand gereël. ‘n paar dae voor die verkoping  doen drie of vier lidmate die uitsorteerwerk en heg ‘n prys aan elke item. Op die oggend van die verkoping kom die span om 6vm bymekaar en dra die tafels en goedere uit na die ingang van die kerkterrein. Die verkope begin so vroeg moontlik, sodat die werkers wat op pad is na hulle werk ‘n draai by ons kan kom maak.

Vir elke koper word ‘n pamfletjie met ‘n bybelteks, die geloofsbelydenis en die kontakbesonderhede van die kerkkantoor en predikante in die hand gedruk. Met sommiges word gesprekke gevoer oor God se grootheid en daar word gevra of hy/sy God wil ontdek deur sy Woord en of hy/sy God se wil vir ons lewe wil leer.

Daar is ‘n spesiale bybeltafel waar bybels in al die 11 amptelike landstale beskikbaar gestel word. Die nuwe bybels word teen slegs R20.00 verkoop wat aansienlik laer is as die aankoopprys waarteen die Evangelisasiekommissie die bybels aankoop. Op hierdie manier word daar meer as 100 bybels deur die loop van ‘n spesifieke jaar versprei. Dit verteenwoordig meer as 20% van die jaarlikse teiken van 500 bybels vir bybelverspreiding deur die gemeente. ‘n Boekie met die Heidelbergse Kategismus word gratis saam met elke bybel verskaf.

 

Ds Attie Venter en suster Marietjie van der Walt agter die bybeltafel.