Gereformeerde Kerk Pretoria-Annlin

Vroue Bedieningsgroep

 Ons is…. Vroue wat bid.

Ons is vroue, elkeen merkwaardig uniek, aan mekaar gebind deur ons liefde vir Jesus.

Ons absolute doel is om saam met mekaar en vir mekaar te bid. Deur gebed dra ons mekaar deur goeie tye en deur hartseer tye.

Saam bestudeer en bespreek ons die kragtige Woord van God.

Ons gesels oor God se Vroue van gister, Sara, Tamar, Ragel, Lea, Marta en Maria…. Ons leer uit hulle foute en sien dat God se seëninge oorvloedig is vir die vrou wat in alle omstandighede getrou op die Here vertrou. Hier ontdek ons God se merkwaardige plan vir die hedendaagse vrou.

Gedurende die Covid pandemie, grendeltyd 2020, kom ons groepie weekliks via Zoom Toep bymekaar.

‘n GEBED…

Onse Hemelse Vader en Herder.
Ons dra elke spesiale vrou aan U op.
Versterk haar hande, gees en vlees om U nabyheid en liefde te ervaar.
U ken elkeen se vrese, behoeftes en verlange…
Gee aan haar sterkte om elke dag met oorgawe te ontmoet.
Gee aan haar waagmoed soos wat sy elke dagtaak benader.
Gee aan haar wysheid met elke woord wat sy spreek.
Gee aan haar die versekering, soos die aand nader sluip, dat sy haar beste gedoen het.
Gee aan elkeen vreugde en geluk in hierdie onseker tye.
Amen
—Heleen en Renske—

Raak deel van Vroue wat Bid.

As jy die begeerte het om die liefde van Jesus met ander te deel en by ons wil aansluit, vul die e-posvormpie hieronder in.

Ons roeping – profeet, priester en koning!

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. 1 PETRUS 2:9

 

 • Hy het ons uitgekies;  
  … al het ons gedink ons is dit nie werd nie.

 

 • Hy het ons nuwe identiteit en status gegee;
  Koninklik, afgesonder vir Hom, Sy eiendom…
  Prinsesse, oorwinnaars, vegters as gevolg van sy klaargemaakte werk aan die kruis en Sy opstanding waarvan ons deel is deur Sy Gees.

 

 • Om Priesters te wees in Sy koningkryk; 
  Om hande te vat, Sy Woord te bestudeer en Sy Woord te verkondig deur dit wat ons doen. Omgee en bid vir mekaar en uit te reik na almal wat Hy op ons harte lê.

Persoonlike getuienisse

“God het ons geskape om in ‘n verhouding met Hom en met ander te wees.
Wanneer ek saam met hierdie kosbare “Vroue wat Bid” is, weet ek God het my hier geplaas.
Dit is hier waar ek weet dat ek aan Hom behoort. Dat Hy vir my ‘n familie voorsien het waar ek in Hom kan groei. Hier het ek geleer om te bid en te glo en te vertrou.”
—Anne-Marie—

“Ons IS net.
Wat en wie jy is, bring jy na die tafel en die Here maak iets moois daarmee.
Bou daarmee op, vorm daarmee, ondersteun daarmee, omvou daarmee, hê lief daarmee….
Dit is so kosbaar.”
—Aneen—

“Julle is vir my kosbaarder as pêrels. Vroue wat bid tot God wat bid vir mekaar en met mekaar.
Ingeweef in God se raadsplan, ‘n kleinood in my dag se bestaan.
Waarhede word gedeel uit die Woord en vind inslag in my hart.

Hande wat uitreik en versterk, uniek tot elkeen se geaardheid.
My liefste pêrel vriendinne”
—Renate—

“Hier kan ek net myself wees. Ek kan huil en lag, my vrese en vreugde deel sonder om geoordeel te word. Wanneer ek swak en broos voel, vra ek my vriendinne om my in gebed op te dra. Soms het ek nie eers nodig om te vra nie, hulle doen dit net.
Die krag van hul gebede en hul liefde versterk my.”
—Ena—

“Ek hou daarvan dat elkeen van ons so uniek geskape is. Ons band is nie net ‘n enkele byeenkoms nie. DIS LIEFDE… vir mekaar en vir ander. Sake na aan ons harte.
Ons deel idees oor hoe om die liefde van God aan ander te gee en ons liggies te laat skyn.
Partykeer voel dit of ek sukkel om my eie liggie skerp te hou, maar dan weet ek: God het vir my Susters gegee om te help en saam met my te bid. Dit versterk my”
—Shery—

Ons vroue is my “Jesus-in-‘n-lyf” moskombersie-mense. ‘n Plek waar ek behoort, waar almal onvoorwaardelik lief is vir my. Waar ek myself kan wees. Kan afpak en Goddelike perspektief kry, want al is elke vriendin anders, hoor almal by God hoe om te leef en hoe om te doen. Omdat hulle deel is van my lewe, hoef ek geen las meer alleen te dra nie. Ek het ‘n span “warriors” aan my kant wat saam kan bid en baklei teen satan… en saam loop ons ‘n oormag storm in Jesus Naam. Ons groei saam uit die Woord en die saam in ons gemeenskap. Ons het ‘n “purpose”. Hierdie dames is my familie en ek sal hulle koester en skerm, “no matter what”. Ek dank die Here vir hule.”
—Denise—