GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

                      Verwelkoming

               GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

 

Verwelkoming

Ons roeping

Ons Verwelkomingsdiensgroep beywer ons daarvoor om nuwe of voornemende lidmate of besoekers te verwelkom. Die lede van ons groep stel dit ten doel om met hartlike liefde en vriendelikheid lidmate en vreemdelinge tuis en geborge te laat voel sodat hulle die liefde en warmte van Christus in die gemeente mag ervaar.

Ons wil graag met die vrug van die Gees wat in ons harte is, ook vreemdelinge en ander op ons pad na Christus en sy kerk toe aantrek sodat hulle soos in Sagaria 8:23(b) mag sê: “Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor (gesien) God is by julle”.

Mag ook Paulus se woorde aan die gemeente van Korinte op ons diensgroep van toepassing wees. 2 Korintiërs 3: 2 & 3: “Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Dit is tog duidelik dat julle ’n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense!”

Ons visie

 Dit is dus ons ideaal dat elke lidmaat van ons gemeente wat ’n besoeker of nuwe lidmaat raaksien, hom of haar sal verwelkom en tuis sal laat voel en hom/haar sal verwys na die Verwelkomingsdiensgroep waar hulle die toepaslike inligting sal ontvang. Dit is dan ons bede dat elke lidmaat van ons gemeente aanbevelingsbriewe – getuigskrifte vir Christus mag wees: Dat die wêreld daarbuite mag sien dat God die Heilige Gees in ons harte leef en werk.

Ons werkswyse

 Ons diensgroeplede is elke Sondag op hulle pos in die voorportaal van die saal waar ons nuwe of voornemende lidmate en besoekers vriendelik en hartlik ontvang. Hulle besonderhede word neergeskryf om aan die kerkkantoor en die predikante deur te gee en om hulle van die nodige inligting t.o.v. die Pretoria-Annlin gemeente te voorsien.

Elke jaar word alle nuwe lidmate persoonlik uitgenooi na ’n byeenkoms die middag van Augustus se nagmaal, waar ons mekaar beter wil leer ken deur meer van mekaar te hoor en dan gesellig te onthaal op tee, koffie en verversings.

Drie lede van die Verwelkomingsdiensgroep. V.l.n.r. susters Annatjie Myburg, Elsa Tredoux en Petro van der Walt

 

Grootte van die diensgroep

 Die diensgroep bestaan tans uit 13 lede en suster Annatjie Myburg neem die leiding. Lidmate wat belangstel om ook deel te word van hierdie diensgroep, kan by haar aanmeld.

Toekomsplanne

Ons sou graag die gemeente se inligtingsboekie wou opdateer en in die formaat van ’n netjiese brosjure met fotos laat druk. Hierdie brosjure kan dan in die hand van elke voornemende lidmaat gedruk word.

Kom meld uself aan

Is u dalk ‘n nuwe of voornemende lidmaat wat meer inligting verlang? Vul dan asb die eposvormpie hieronder in en die epos sal dan direk aan die sameroepster van die Verwelkomingsdiensgroep, suster Annatjie Myburg gestuur word.

Nuwe lidmaat vormpie