GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-ANNLIN

Bybelverspreiding

Doelwitte

Die doelwit is om bybels beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie of aan diegene wat nie toegang het om bybels te koop nie. Elke jaar stel die Evangelisasiekommissie ‘n teiken t.o.v. die aantal bybels wat versprei gaan word. Bybels word in Suid-Afrika sowel as in ons buurlande versprei.

Die teikens wat tot dusver gestel was, was as volg:

  • 2017 – 200 bybels
  • 2018 – 500 bybels
  • 2019 – 500 bybels
  • 2020 – 700 bybels

Die teikens vir onderskeidelik 2017, 2018 en 2019 is gehaal. Aan God alleen die eer!

Heidelbergse Kategismus

Sover moontlik word boekies met die Heidelbergse Kategismus saam met die bybels uitgedeel. Die Heidelbegse Kategismus kon egter nog nie in al die amptelike tale van Suid Afrika bekom word nie. Die Heidelbergse Kategismus is tans by die Kerkkantoor beskikbaar in Afrikaans, Engels, Portugees, Sepedi, Tswana en Zulu.

Die Evangelisasiekommissie het ook ‘n oudio opname laat maak van die Heidelbergse Kategismus in Engels. Dit is bedoel vir swaksiendes wat nie meer kan lees nie en ongetetterdes. Dit kan ook met groot vrug gebruik word in die motor as jy op die lang pad is en jouself wil opskerp in die Christelike leer. ‘n selfoon toepassing is onwikkel en kan gemaklik op enige iPhone of Android selfoon gelaai word. Die toepassing is gratis verkrygbaar op Appstore in die geval van iPhone selfone en op Playstore in die geval van Android selfone. Soek vir die groen embleem met die vissie op.

Bybelskenking aan Laerskool Generaal Beyers

Op 13 Junie 2018 is daar 210 bybels uitgedeel aan al die Graad 1 leerders van die Laerskool Generaal Beyers. Elke kind het ‘n bybel in sy eie taal ontvang. Onder die 210 bybels was daar bybels in Afrikaans, Engels, Suid Sotho, Noord Sotho, Zulu, Xhosa, Shona, Tsonga, Swazi en Venda.

Bybels word uitgedeel aan Graad 1 leerlinge van Laerskool Genl Beyers

Bybelverspreiding 2019/20

Lidmate van die Gereformeerde gemeentetjie in Alto Molocue, Mosambiek ontvang vir die eerste keer ‘n bybel en liedboek.

Broeder Jan Smith spreek die konstruksiewerkers toe tydens ‘n funksie waar bybels aan hulle uitgedeel is.

Stand van bybelverspreiding vandag (Julie 2020). Neem in ag dat die jaar op 1 Maart 2020 begin het en afsluit op 28 Februarie 2021.