Evangelisasie in Eie Omgewing

Missie

Die Gereformeerde kerk Pretoria-Annlin wil graag meer doen as om net haar eie aktiewe lidmate  te bedien. Ons wil aktief werk aan die uitdra van die evangelie in die hele gemeenskap, d.w.s. binne eie gemeente en die omliggende geografiese gemeenskap. Hierdie gemeenskap is almal wat in gebiede woon aangrensend aan ons kerkgebou.

Ons glo dat die Here sy kerk in stand hou en dat Hy ook van sy gemeentes verwag om aktief daaraan te bou.  Verder onderskryf ons dat die Groot Opdrag ons roep om mense dissipels te maak deur hulle te doop en hulle te leer om alles te onderhou wat Jesus ons beveel het.

Primêre doelwitte:

 • Om GK Pretoria-Annlin se onaktiewe lidmate te identifiseer, te besoek en aan te moedig tot aktiewe deelname, en hulle uit te leef as kinders van die Here.
 • Om afvallige gemeentelede en nie-christene van die omgewing te bearbei om aktiewe dissipels van Christus te word.

Tipiese projekte

 • Bekom inligting oor geografiese gemeenskap.
 • Mobiliseer gemeentelede om hul gawes aktief aan te wend.
 • Hospitaalbesoeke
 • Ondersteun Sinoville Trauma Sentrum.
 • Bied jaarliks kersliedere by kerslig in die kerktuin aan en trek veral haweloses en eensames in in die gemeentekring.
 • Hou verkopings van 2e handse goedere en deel die liefde van Jesus deur aan die armes goedere en bybels te voorsien teen weggee pryse.
 • Hartlike verwelkomingsspan om besoekers en nuwe lidmate op te vang.

Br Neels Slump by die tweedehandse goedere verkoping waar die omliggende gemeenskap die geleentheid gegee word om klere, bybels en ander goedere teen weggeepryse aan te koop.

Wil jy moontlik deel word van?

 • Evangelisasiekommissie
 • Kersliedere by kerslig Diensgroep
 • 2e Handse Goedereverkopings Diensgroep
 • Verwelkomingspan
 • Hospitaalbesoeke Diensgroep
 • Hoër- of Laerskool Jeugbedienings Diensgroep.

Ons wil baie graag van jou hoor. Gaan asb na “Kontakbesonderhede” op die hoofmenu, vul die epos vorm in en meld waar jy graag betrokke wil raak.

Wil jy moontlik deel word van?

 • Evangelisasiekommissie
 • Kersliedere by kerslig Diensgroep
 • 2e Handse Goedereverkopings Diensgroep
 • Verwelkomingspan
 • Hospitaalbesoeke Diensgroep
 • Hoër- of Laerskool Jeugbedienings Diensgroep.

Ons wil baie graag van jou hoor. Gaan asb na Kontakbesonderhede op die hoofmenu, vul die epos vorm in en meld waar jy graag betrokke wil raak.